Jak wygląda holenderska faktura

  1. Home
  2. Jak wygląda holenderska faktura
image description

Coraz częściej młodych przedsiębiorców przychodząc do mnie i prowadząc kilka miesięcy swoje firmy przy moim pytaniu a gdzie Pana numer Btw na fakturze zdumiewająco pytają: a to musi być?

Podaje zatem co powinna zawierać faktura

✅ Nazwa Twojej firmy, adres firmy, BTW numer, Kvk numer, telefon (lub/i ) e-mail, numer konta bankowego

✅ dane firmy lub osoby, dla ktorej wystawiona jest faktura

✅ datę wystawienia faktury

✅ numer faktury, rosnący

✅ opis, nazwę towaru lub usługi

✅ wartość towarow lub usługi (kwota netto)

✅ stawkę podatku BTW

✅ kwotę calkowitą należności (kwota brutto)

✅ jeśli btw przeniesione jest na zleceniodawcę, jego numer BTW musi być wyszczególniony na fakturze

✅ termin płatności faktury