CENNIK dla FIRM na 2018 r.

  • prowadzenie księgowości, €75 miesięcznie netto
  • jednorazowa opłata za rozliczenie roczne z podatku dochodowego wraz z bilansem firmy od €150 plus BTW
  • klient sam dostarcza faktury i rachunki według obowiązujących terminów,
  • faktury od Belis Administratie wystawiane są miesięcznie, po zakończonym miesiącu.
  • korespondencja firmowa nie związana bezpośrednio z prowadzeniem księgowości firmy podlega dodatkowej opłacie np.: upomnienia płatności do faktur, odwołania od nałożonych kar przez Belastingdienst bądź inne instytucje, itp.,
  • rozliczenie roczne firmy wykonywane jest po uregulowaniu faktury za tę usługę,
  • rozliczenie kwartalne wykonywane jest tylko po otrzymaniu od klienta niezbędnych dokumentów do rozliczenia oraz po uregulowaniu faktury od Belis Administratie  za poprzedni kwartał,
  • w przypadku kiedy klient nie może osobiście dostarczyć dokumentów, rozliczenie kwartalne jest wykonywane po telefonicznej względnie mailowej informacji w kwestii rozliczenia,
  • sprawy prywatne naliczane są osobno i nie wchodzą w opłatę miesięczną dotyczącą prowadzenia administracji firmy,
  • opłaty za sprawy prywatne w wyjątkowych sytuacjach mogą być dopisane do faktury kwartalnej.