HUURTOESLAG

Dofinansowanie do wynajmowanego mieszkania w Holandii. Mieszkasz w Holandii dłużej niż 3 miesiące? Powinieneś się zameldować. Jeśli wynajmujesz mieszkanie i posiadasz meldunek oraz spełniasz określone warunki, możesz starać się o dopłatę do wynajmowanego mieszkania, która wynosiła w 2017 roku nawet do €330 miesięcznie.

O dofinansowanie do mieszkania mogą występować osoby:

 • których dochody nie przekraczają określonych progów,
 • których kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie przekracza € 710,68 miesięcznie (w przypadku osób poniżej 23. roku życia kwota podstawowa wynajmu mieszkania nie może przekraczać € 409,92 miesięcznie).

Kwota podstawowa wynajmu mieszkania to tzw. kale huur prijs czyli czynsz za mieszkanie bez opłat za prąd, gaz, wodę, utrzymanie mieszkania itp. Kwota ta powinna być wyraźnie wyszczególniona w kontrakcie na wynajem mieszkania. 

Maksymalne dochody przy dofinansowaniu do mieszkania (na rok 2016):

Maksymalne dochody (bez partnera fiskalnego):

 • 2018 € 28.720
 • 2017 € 27.857

Maksymalne dochody partnerów fiskalnych (liczone razem):

 • 2018 € 35.996
 • 2017 € 35.116
 • w przypadku osoby samotnej roczny dochód brutto nie może przekraczać €22.100,
 • w przypadku osób zameldowanych wspólnie roczny dochód brutto nie może przekraczać łącznie €30.000

Ważne!
W przypadku dofinansowania do mieszkania istotne jest, ile osób dorosłych zameldowanych jest pod określonym adresem. Dochód brutto wszystkich osób zameldowanych brany jest pod uwagę do ustalenia dochodów maksymalnych, czyli w sumie nie może przekraczać rocznie 35.116 (2017) / 35.996 (2018). Przy składaniu wniosku o dofinansowanie warto sprawdzić w gminie (gemeente), kto jest faktycznie zameldowany pod danym adresem. 

Kwota dofinansowania do mieszkania może wynosić nawet do €330 miesięcznie i zależy od rocznego dochodu brutto. Dofinansowanie to (jak większość dofinansowań) wypłacane jest zaliczkowo w postaci miesięcznych płatności, zawsze na koniec miesiąca za następny miesiąc.

W kolejnym roku kalendarzowym dofinansowanie kontrolowane jest przez Belastingdienst na podstawie faktycznych dochodów brutto, a następnie wysyłana jest decyzja ostateczna. Może zdarzyć się tak, że po kontroli należy zwrócić część dofinansowania lub też otrzymuje się dodatkowo nadpłatę.

Aby uniknąć dużych rozbieżności przy kontroli dofinansowania, należy pamiętać, aby na bieżąco uaktualniać swoje dochody i inne dane (zmiana adresu wynajmowanego mieszkania, zmiana wysokości czynszu, zameldowanie lub wymeldowanie osób przebywających w mieszkaniu) w Belastingdienst.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do mieszkania:

 • kontrakt na mieszkanie,
 • BSN/ SoFi numery osób składających wniosek,
 • holenderski numer konta,
 • ostatni salaris do określenia właściwych dochodów,
 • DigiD kody wszystkich osób zameldowanych w mieszkaniu.