Zorgtoeslag – dofinansowanie do ubezpieczenia. Jak co roku zmieniają się kryteria i progi przydzielania dofinansowań do ubezpieczenia zdrowotnego i mieszkania. Kwota przydzielonego dofinansowania na dany rok uwarunkowana jest osiągniętym dochodem brutto.

Większość osób nadal sądzi, że jeśli Belastingdienst przydzielił im dofinansowanie na następny rok, to ono im się należy . Nic bardziej mylnego.Belastingdienst przydziela dofinansowanie na dany rok na podstawie zatwierdzonego dochodu z roku podatkowego, który jest juz definitywnie zamknięty. Najczęściej jest to dochód osiągnięty nawet dwa lata temu. Jeśli jednak sytuacja finansowa od tamtego momentu radykalnie się zmieniła i chcemy uniknąć niemiłej niespodzianki, należy przekazać do Belastingdienst przybliżony dochód na dany rok.

Każdy jest sam odpowiedzialny za to, aby przekazać do Belastingdienst właściwy dochód za dany rok. 

Prawo do dofinansowania zdrowotnego posiadają osoby, które mają ukończone 18 lat i opłacają ubezpieczenie zdrowotne. Dofinansowanie należy się tylko za ten miesiąc, w którym było opłacone pełne ubezpieczenie. Jeśli na przykład ubezpieczenie zostało otwarte 2 maja, to za maj dofinansowanie się nie należy.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wysokość dochodu brutto. Partnerzy do dofinansowań otrzymują zawsze jedno dofinansowanie na dwie osoby!

  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2017 przysługuje do momentu, w którym roczny dochód brutto danej osoby nie przekroczy € 27.857, w przypadku partnerów – € 35.116.
  • Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego za rok 2018 przysługuje do momentu, w którym roczny dochód brutto danej osoby nie przekroczy € 28.720, w przypadku partnerów – € 35.996.

W przypadku partnerów fiskalnych, jeśli jedno z partnerów nie posiada aktywnego ubezpieczenia zdrowotnego, wówczas dofinansowanie nie należy się wcale obu osobom. W momencie, kiedy nasz partner mieszka poza granicami Holandii i nie posiada holenderskiego ubezpieczenia, mamy prawo do uzyskania dofinansowania. Dofinansowanie to jednak będzie znacznie niższe. Jest to połowa kwoty należnej współmałżonkom. Dochód zagraniczny partnera jest również brany pod uwagę przy wyliczeniu wysokości dofinansowania. 

W jaki sposób wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie?

Osoby zameldowane w Holandii o zorgtoeslag występują zawsze za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane używają formularza pisemnego, zamówionego wcześniej telefonicznie w Belastingdienst. Formularz ten wysyłany jest zawsze na adres meldunkowy danej osoby, taki jak widnieje w dokumencie nadania SoFi numeru lub też na adres, który był ostatnio przekazywany do Belastingdienst.

Zdarza się, że osoby korzystały wcześniej z usług kancelarii podatkowych w Polsce lub w Holandii i biura te wystąpiły z upoważnieniem otrzymywania korespondencji na swój adres. W takiej sytuacji również i ten formularz zostanie wysłany na adres biura. Jeśli dana osoba nie chce, aby jej korespondencja trafiała do takiego biura, powinna listownie unieważnić upoważnienie w Belastingdienst.

Osoby, których partnerzy fiskalni mieszkają poza Holandią, również muszą wystąpić o dofinansowanie za pomocą formularza i podać dane partnera. Nie jest wymagane posiadanie SoFi numeru przez partnera.

Zarówno dla osób niezameldowanych, jak i zameldowanych w Holandii czas oczekiwania na decyzję w sprawie dofinansowania to 8 tygodni. Osoby zameldowane mogą jednak śledzić poszczególne etapy procedury za pomocą DigiD kodów. Osoby niezameldowane w Holandii nie mają takiej możliwości. Często również procedura wystąpienia o dofinansowanie dla osób niezameldowanych znacznie się wydłuża z powodu wysyłania wszelkiej korespondencji za granicę lub też braku właściwego adresu.

Osoby, które chcą otrzymać jeszcze dofinansowanie za rok 2017, muszą złożyć wnioski najpóźniej do 31 sierpnia 2018 roku!