WW uitkering – zasiłek dla bezrobotnych.
Straciłeś pracę lub pracujesz mniej godzin? – Zapytaj o zasiłek dla bezrobotnych!

Warunki otrzymania „WW”- zasiłku dla bezrobotnych:

  • w ciągu ostatnich 36 tygodni przepracowałeś 26 tygodni,
  • zostałeś zwolniony z pracy przez swojego pracodawcę (ale nie na własną prośbę lub dyscyplinarnie),
  • jesteś zdolny do podjęcia nowej pracy,
  • posiadasz ostatnią umowę o pracę lub ontslag brief

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku WW. Osoby zameldowane w Holandii zobowiązane są do złożenia zapytania elektronicznie, używając swoich DigiD kodów. Wniosek należy złożyć na stronie www.werk.nl. Jeśli nie posiadasz DigiD kodów a jestes zameldowany, to należy o nie zapytać (www.digid.nl).

Osoby niezameldowane w Holandii muszą osobiście udać się do urzędu pracy UWV zgodnie z miejscem zamieszkania w Holandii i poprosić o formularz na WW-uitkering. Następnie trzeba go uzupełnić i wysłać z wymaganymi załącznikami do UWV. 

Osoby starające się o zasiłek dla bezrobotnych, oprócz złożenia wniosku w UWV, muszą osobno zapisać się do Werkbedrijf jako osoby poszukujące pracy. Osoby zameldowane dokonują tego za pomocą swoich DigiD kodów, osoby niezameldowane zgłaszają się do UWV osobiście.